Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Svenska dag för dag C utkom i augusti 2017 och Svenska dag för dag D sommaren 2018.

Svenska dag för dag är allt-i-ett-böcker för sfi kurs C och sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare.

Böckerna utgår ifrån vardera nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård, familj, skola eller matlagning.

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

Måndag: Ordkunskap och läsning
Tisdag: Ordkunskap och läsning
Onsdag: Grammatik
Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar
Fredag: Hör- och talövningar

Alla texter finns inlästa här på www.svenskadagfordag.se

I augusti 2017 utkom Svenska dag för dag C.
Sommaren 2018 kom Svenska dag för dag D.

Författare: Jan Zara.

Svenska dag för dag – sfi kurs C. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com. Svenska dag för dag – sfi kurs D. Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com.
Omslagsbild: Satu Knape/iStock.com