Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Till läraren

Här finns en kort lärar­hand­led­ning i pdf-for­mat till Svens­ka dag för dag. I filen hit­tar man för­fat­ta­ren Jan Zaras tan­kar och tips om läro­med­let. Lad­da ner lärar­hand­led­ning­en (pdf) via län­ken nedan:

Svenska dag för dag – introduktionsbok Svenska dag för dag – sfi kurs A Svenska dag för dag – sfi kurs B Svenska dag för dag – sfi kurs C Svenska dag för dag – sfi kurs D

Facit till böc­ker­na hit­tar man här:

Laptop med Svenska dag för dag digital

Oli­ka gui­der och manu­a­ler till Svens­ka dag för dag digi­tal hit­tar man här:

Tes­ta Svens­ka dag för dag digital

 

Svenska dag för dag digital