Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Beställ Svenska dag för dag digital

Svenska dag för dag digital

Svenska dag för dag digital

Digi­talt läro­me­del för sfi kurs B, C och D samt intro­duk­tions­kur­ser (före sfi kurs 2B/3C)
Nyhet! Nu finns en digi­tal introduktionskurs.

Svens­ka dag för dag digi­tal är ett hel­di­gi­talt allt-i-ett-läro­me­del för sfi kurs B, C och D och annan under­vis­ning i svens­ka. Det base­ras på de omtyck­ta lär­o­böc­ker­na Svens­ka dag för dag.

Svens­ka dag för dag-seri­en utgår ifrån nio vec­kors tänk­ta hel­tids­stu­di­er (per kurs). Var­je vec­ka job­bar man med ett nytt tema, till exem­pel arbe­te, bostad, sjuk­vård eller matlagning.

Läs mer om läro­med­let på svenskadagfordag.se/svenska-dag-for-dag-digital/

Beställ

Svenska dag för dag digital