Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Natalia bläddrar i boken 1

Amadeos rektor Natalia Gura Strinnholm bläddrar i Svenska dag för dag. Utöver boken finns också ett digitalt läromedel så att eleverna även kan jobba på distans, eftersom de vet vad dagens lektioner ska handla om. Det betyder att när nya elever kommer kan de hoppa in mitt i kursen och delta direkt. Foto: Mette Carlbom.

Ama­de­os rek­tor Nata­lia Gura Strinn­holm blädd­rar i Svens­ka dag för dag. Utö­ver boken finns ock­så ett digi­talt läro­me­del så att ele­ver­na även kan job­ba på distans, eftersom de vet vad dagens lek­tio­ner ska hand­la om. Det bety­der att när nya ele­ver kom­mer kan de hop­pa in mitt i kur­sen och del­ta direkt.
Foto: Met­te Carlbom.

Lämna en kommentar

Nödvändiga fält är markerade *.


14 − 13 =