Sök
  • Allt-i-ett-böcker för sfi
  • av Jan Zara
Sök Meny

Midsommar

Det­ta är ett utdrag och en övning ur Svens­ka dag för dag – sfi kurs C Läs och lyss­na på tex­ten om mid­som­mar. Mid­som­mar Mid­som­mar Tra­di­tio­ner är vik­ti­ga i våra liv för de ska­par bland annat en vi-käns­­la. Man kän­ner att man är del av en stor … 

Läs mer